Wetterklaver januari 2022 nu online.

De leden hebben inmiddels de Wetterklaver van januari 2022 ontvangen.

Veel leesplezier met o.a. de voorlopige agenda van de ALV, het activiteitenprogramma van dit jaar, een kort verhaal over de koninginnepage en een drietal excursie verslagen.