Verslag excursie Hamstermieden. Insectenwerkgroep.

Op zaterdag17 juli hebben 6 deelnemers veel waarnemingen tijdens de excursie gemaakt. Veel leesplezier met het verslag van de excursie.

Hamstermieden