ALV 26 maart 2022: Update

Alleen voor leden

Eerst brengen wij een bezoek aan de nieuwe reptielenhuis in de voormalige vlinderhuis. Om deze overgang zichtbaar te maken heeft de Naturij onze lid Hans gevraagd om in de aanloop enige vlinders tentoon te stellen. Hans is er zaterdag ook om alles een beetje te verduidelijken.

Daarna wordt u op de hoogte gebracht over de stand van zaken van onze vereniging om ± 15:00 uur.

De Vergaderstukken en Agenda staan afgedrukt in de Wetterklaver of zijn te vinden op de website.

Aanvang: 14:00 uur De Naturij, Oude Slingeweg 4, 9204 WS Drachten.

Contact: Aafje Dijkhuizen tel. 06-57735613 of email: secretaris@fryslan.knnv.nl

De agenda en het concept verslag van de ALV van 13 november 2021 zijn te downloaden.

Agenda 26 maart 2022
Concept verslag alv van13 november 2021