Activiteitenprogramma 2022 afd. Fryslân

Het hele onderstaande programma is onder voorbehoud van het wel of niet heersen van
maatregelen jegens welke vorm van Corona dan ook!
De activiteiten zullen in 2022 wel, dan niet of in aangepaste vorm doorgan
Het is dan ook verplicht je aan te melden bij het genoemde contactpersoon!
Wij volgen de Landelijke richtlijnen waarbij de groepsgrootte beperkt kan zijn!

Alle excursies zijn voor leden gratis, van niet-leden vragen wij € 3.

Activiteitenprogramma 2022