Bestuur

Voorzitter
S. Rienstra (Siemen), Drachten
voorzitter@fryslan.knnv.nl

Secretaris

A. Dijkhuizen (Aafje), De Knipe
secretaris@fryslan.knnv.nl

Penningmeester
D. Scarse (David), Mantgum
penningmeester@fryslan.knnv.nl   

Algemene Bestuursleden
A.C. v. Binsbergen (Ada), Drachten
ledenadministratie@fryslan.knnv.nl

B. Folbert (Bert), Ternaard

T. Dolstra (Teddy), DrachtenLidmaatschap en ledenadministratie
A.C. v. Binsbergen (Ada), ledenadministratie@fryslan.knnv.nl  

Als u lid wordt van de KNNV-afd. Fryslân, bent u ook automatisch lid van de landelijke KNNV.

Het lidmaatschap van afdeling Fryslân over 2023 is € 30,00 per jaar ; huisgenootleden betalen € 11,00 per jaar.
Jeugdleden (t/m 25 jaar): € 15,00 per jaar
Donateur: € 7,50 per jaar met digitale Wetterklaver of € 15,00 met papieren Wetterklaver
Bankrekening: NL02 INGB 0002 2670 68


Redactie Wetterklaver
D. Scarse (David), penningmeester@fryslan.knnv.nl
A.C. v. Binsbergen (Ada), ledenadministratie@fryslan.knnv.nl  

Natuurhistorisch archief
Functie vacant. Interesse? Neem contact met ons op.

Boekenverkoop
A.C. v. Binsbergen (Ada), ledenadministratie@fryslan.knnv.nl 

Webmaster (voor contact over de site)
Voorlopig David Scarse of Siemen Rienstra, webredactie@fryslan.knnv.nl
Interesse in deze functie? Neem contact met ons op.