PlWG – Inventarisatie omgeving De Heide, Heerenveen.

Dit afwisselende gebied binnen de woonkern van Heerenveen met oude laantjes, kleine waterelementen, schrale bermmen, bossages en enige bebouwing is nooit eerder bezocht en geïnventariseerd door de plantenwerkgroep, maar gezien de grote afwisselingen aan biotopen, zijn hier botanische juweeltjes te verwachten. We gaan ons hier laten verassen!
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je ‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
Maximaal 9 deelnemers.

DEELNAME OP EIGEN RISICO.

Aanmelden bij Teddy Dolstra is verplicht.

Datum & tijd
vr 17 september 2021 van 13:00 tot 16:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats bij de Hockeyvelden aan ‘It Hege Stik’.