PlantenWerkGroep: Inventarisatie omgeving Thialf stadion, Heerenveen.

Vrijdag 16 september

PlWG: Inventarisatie omgeving Thialf stadion, Heerenveen.
Dit afwisselende gebied binnen de woonkern van Heerenveen/Oudeschoot  met oude laantjes, spoorlijn,  kleine waterelementen, schrale bermen, bosschages en bebouwing is nooit eerder bezocht en geïnventariseerd door de plantenwerkgroep, maar gezien de grote afwisselingen aan biotopen, zijn hier botanische juweeltjes te verwachten. We gaan ons hier laten verrassen!
Aanvang:
13.00 uur. Parkeerplaats bij het Thialf stadion aan de Heremaweg.
Opgave
voor deelname of voor meer informatie kan middels een mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je ‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.

Datum & tijd
vr 16 september 2022 om 13:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats bij het Thialf stadion aan de Heremaweg.