PlantenWerkGroep: Inventarisatie kilometerhok 161-551 in It Heidenskip.

Vrijdag 19 augustus

PlWG: Het Nieuwe Strepen. Kilometerhok 161-551 in It Heidenskip.
Gedurende een halve dag gaan we dit kilometerhok inventariseren. Het hok bestrijkt het dorp en de directe omgeving. De te lopen route is ook goed begaanbaar via verharde landwegen, waarlangs we inventariseren. Naast wegbermen, bermsloten, weiland en erven, maken tal van waterelementen deel uit van het te inventariseren kilometerhok.
Aanvang:
13.00 uur. Verzamellocatie: Parkeerplaats achter de kerk aan de Brânburren in It Heidenskip.
Opgave
voor deelname of voor meer informatie kan middels een mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je ‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.

Datum & tijd
vr 19 augustus 2022 om 13:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats achter de kerk aan de Brânburren in It Heidenskip.